En hoeveel is het?

De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen.

Tarieven voor avond, nacht en weekend gelden voor de volgende uren:

 • Alle dagen van 18.00 tot 21.00 uur : avondtarief 
 • Alle dagen van 21.00 tot 07.00 uur : nachttarief
 • Zaterdag vanaf 12 uur en zondag van 8.00-21.00 uur : weekendtarief
 • Van 8.00 tot 21.00 uur op algemeen erkende feestdagen : weekendtarief

Erkende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • 1 mei
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • 21 juli
 • 15 augustus
 • 1 november
 • 11 november
 • Kerstdagen