Attesten en formulieren

Op mijn e-mailadres hans.gesquiere@gmail.com kunt u deze aanvragen.

Ik doe mijn best om nog deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.

Via e-mail kan ik geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om pati├źnten te zien en te onderzoeken bij medische problemen. Bovendien kan ik geen garanties bieden over de snelheid bij het beantwoorden.

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, ├ęcht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. We begrijpen wel dat je soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.

Indien u toch niet op raadpleging kunt komen, zien wij ons genoodzaakt een bijdrage te rekenen voor de gevraagde voorschriften en attesten.

Indien we merken dat u regelmatig telefonisch voorschriften vraagt, zullen we u vriendelijk vragen toch op raadpleging te komen. U wordt anders minder goed door ons opgevolgd en het ondermijnt zelfs de kwaliteit van de zorg die wij u willen aanbieden.

Gelieve dus voldoende voorschriften tijdens de raadpleging te vragen!