Praktisch

-> Download hier de folder

Het aantal huisartsen neemt af en huisartsen richten hun werk anders in.
Er is een snelle toename van het aantal ouderen met co-morbiditeit en steeds meer vraag om preventieve taken in de eerstelijn te coördineren.
Het belang van meer kwalitatieve zorg met proto-collaire aanpak bij veelvoorkomende chronische aandoeningen zoals cardiovasculair risico, diabetes
en COPD neemt toe.
Deze vorming leidt verpleegkundigen op voor de specifieke context van de huisartsenpraktijk. Hierin ondersteunt de VIHP autonoom huisartsen bij het behandelen, begeleiden en verzorgen van de patiënten in de eerstelijn. De opleiding speelt pro-actief in op het veranderd zorglandschap.

In het kort

De VIHP

  • verhoogt de efficiëntie en kwaliteit van een huisartsenpraktijk
  • werkt in nauw overleg met en onder supervisie van de huisarts
  • is gericht op geprotocolleerde chronische en acute zorg
  • kan effectief samenwerken binnen interprofessionele en transmurale zorg

Toelatingsvoorwaarden

Een bachelorsdiploma verpleegkunde. Andere bachelors of gelijkgestelden binnen de zorgsector kunnen zich inschrijven voor diverse opleidings-momenten als permanente vorming

Kwaliteitszorg

De opleiding wordt geëvalueerd door de kwaliteitscel van de faculteit geneeskunde en gezondheids-wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.