Het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift

Vanaf 15 juni 2015 zal uw arts automatisch geneesmiddelenvoorschriften elektronisch afleveren.  Dit betekent dat bij de aanmaak van een geneesmiddelenvoorschrift in het medisch dossier via eHealth een beveiligde kopie verstuurd wordt naar een server  die enkel tijdelijk (= gedurende uw apotheekbezoek) toegankelijk is voor de apotheker van uw keuze.

Gezien nog niet alle softwaresystemen van alle apothekers de mogelijkheid hebben om een elektronisch geneesmiddelenvoorschrift op te halen, moet voorlopig nog een klassiek papieren geneesmiddelenvoorschrift worden afgeleverd. Hierop zal een tweede barcode zichtbaar zijn als teken dat uw arts een elektronisch geneesmiddelenvoorschrift aanmaakte. Uw apotheker kan deze barcode inscannen waarna uw elektronisch geneesmiddelenvoorschrift verdwijnt van de recip-e-server.

Gelieve uw arts te melden als u niet wenst dat hij/zij een elektronische geneesmiddelenvoorschiften aanmaakt voor u.

Meer informatie kan u vinden op de website van e-health.