Afspraken

Om het afsprakensysteem zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, willen wij u vragen tijdig op uw afspraak te komen maakt u een afspraak voor één patiënt, dan kan er ook slechts één patiënt onderzocht en behandeld  worden, gelieve meerdere afspraken te maken indien u met meer dan één persoon op raadpleging komt indien u consulteert voor een probleem dat vermoedelijk meer tijd vraagt bv. preoperatief onderzoek, EKG, longfunctie, behandeling wratten, uitstrijkjes, gesprek..., gelieve dit te vermelden bij het maken van de afspraak zodat voldoende tijd kan voorzien worden Afspraak op zaterdag enkel op uitzonderlijke aanvraag.  Een dokter heeft ook nood aan rust en tijd voor zijn gezin.

Telefonisch advies

Wenst u advies, dan kan u beter zelf langskomen. Tijdens een consultatie kan u probleem beter ingeschat worden en kan u terzelvertijd geholpen worden.
Wenst u toch telefonisch iets te vragen, probeer dan uw vraag zo kort mogelijk  te houden.

E-mail

Het e-mailadres wordt minstens 1x/dag geopend gedurende de weekdagen.
In het weekend en op feestdagen wordt de mailbox niet geopend.
Gebruik het e-mailadres a.u.b. niet voor consultaties of huisbezoeken af te spreken, maar wel voor korte vragen.

Afhalen van allerlei documenten

Het opmaken van documenten wordt enkel gedaan tijdens een consultatie. Tussen 2 patiënten door is dit niet mogelijk. (het medisch dossier moet worden ingekeken , enz.)

Telefonisch voorschriften (vb. medicatie, kinesitherapie, logopedie) of attesten (vb. werkonbekwaamheid) laten uitschrijven zonder voorafgaande medische raadpleging is wettelijk gezien verboden. Voorschriften kunnen ook niet met derden worden meegegeven. Bij chronisch gebruik van medicatie is regelmatige controle aangewezen, vraag op consultatie voldoende voorschriften tot aan een volgende controle.

Er zullen vermoedelijk patiënten zijn die '' het op consultatie komen voor voorschriften '' niet zinvol vinden. Wij doen op heden een kwaliteitsstudie om na te gaan om welke medicatie het gaat en waarom deze patiënten wensen om niet op consultatie te komen.

Wij zullen in de toekomst meerdere kwaliteit bevorderende studies uitvoeren.