Afspraak maken?

--> Klik hier om zelf online uw afspraak te maken <--

Onze missie

Onze praktijk staat  voor  laagdrempeligheid, een goede vertrouwensrelatie, een goede organisatiestructuur en duidelijke communicatie. Dit vereist een wederzijds respect en openheid.

Het is onze missie om door de toenemende complexiteit van de zorgvragen en het breed huisartsenaanbod te komen tot een praktijk met verschillende evenwaardige huisartsen waar ruimte is voor breed overleg en mogelijkheid tot taakdifferentiatie.

De zorgcontinuïteit staat centraal en deze moet gegarandeerd blijven en dit kan alleen wanneer er een goede en intensieve samenwerking is met de collegae uit de huisartsenkring.  Ook de samenwerking met andere hulpverleners op de eerste en de tweede lijn moet op een perfecte samenwerking berusten.

William Osler( 1849-1919) wist het al: “A good physician treats the disease, a great physician treats the patient who has the desease.”

Onze visie op huisartsgeneeskunde:

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Uw huisarts hecht veel belang aan ‘evidence based medicine’ (EBM). Dat is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde geneeskunde.

De huisartsgeneeskunde is een dynamische en snel ontwikkelende wetenschap. Om deze reden is een continue leerhouding belangrijk. Samenwerken laat toe op regelmatige basis bij te scholen, tussen collega’s, op praktijkniveau, kringniveau en elders, maar ook interdisciplinair. Wij engageren ons hiertoe zodat wij de snelle medische evolutie kunnen blijven volgen en geaccrediteerde huisartsen kunnen blijven.

Voor een gezonde huisarts is het belangrijk om een goed evenwicht te vinden en te behouden tussen het professionele leven in de praktijk en alle andere facetten van het sociale, maatschappelijke en creatieve leven.

Wij begeleiden u van dichtbij en zullen u in medische zaken advies verlenen. Samen met u zoeken we naar de juiste beslissing. Na deskundig advies hebt u echter steeds het laatste woord en wij zullen altijd achter uw keuze blijven staan.

We bieden niet alleen curatieve zorg maar hechten ook veel belang aan preventie.  We wensen een herkenbaar aanbod van zorg te bieden met een basispakket dat voor elke patiënt gegarandeerd wordt.

“Wat is funester dan te werken, te denken en te voelen zonder innerlijke noodzaak, zonder een diep persoonlijke keuze, zonder lust? Als een automaat van de 'plicht'?”  .. Friedich Nietzsche ( 1844-1900)