Logo.png

Wij kunnen GEEN preventieve coronatesten uitvoeren!

Een test wordt enkel telefonisch overlegt en de patiënt moet aan volgende GEVALSDEFINITIE voldoen:

 Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met - minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak :

hoest; dyspnoe; thoracale pijn; acute anosmie of dysgeusie;

OF - minstens twee1 van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:

koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexie; waterige diarree ; acute verwardheid2 ; plotse val ;

OF - verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak. 


Indien wij beslissen om een test te laten uitvoeren, zullen wij telefonisch een afspraak voor u maken in het testcentrum.


 


059 / 700 160

info@artsenhuis250.be

Elisabethlaan 250, 8400 Oostende

Klik hier voor een afspraak